Coronavirus

Wedstrijden

Wedstrijden zijn momenteel terug toegelaten, mits de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Over de heropstart van de bekercompetitie en reguliere competitie vind je hier meer info.

De voorzorgsmaatregelen tijdens wedstrijden kan je hier terugvinden.

Trainingen

Sinds 18/08 zijn de trainingen terug mogelijk in Antwerpen. De nodige voorzorgsmaatregelen daarvoor kan je hier terugvinden.

Kleurcodes

Op 26 augustus 2020 bereikten de ministers voor Sport van de drie Gemeenschappen een akkoord over de concrete invulling van de kleurencodes groen, geel, oranje en rood. Zo hebben we uitgewerkte plannen voor sportbeoefening vandaag en voor als de situatie zou verslechteren. Via de kleurencodes wil de Vlaamse sportsector de sportbeoefening en de sportcompetities maximaal vrijwaren. We bezorgen de kleurencode aan de federaties en de lokale besturen. Zo hopen we eenvormigheid te krijgen in de beslissingen van de lokale besturen, als er lokaal tijdelijk strengere maatregelen worden ingesteld.

Deze maatregelen werden opgesteld volgens de richtlijnen van:

De federale en regionale overheden: www.info-coronavirus.be
De provinciale overheden: https://www.provincieantwerpen.be/
De lokale overheden: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/samen-tegen-corona/nieuws
Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/
Basket Vlaanderen: https://www.basketbal.vlaanderen/coronavirus-covid-19